Kulturrikets tilstand 2018

oktober 25, 2018Utviklingsprosjekter og prosessledelse Kulturforsking

Kulturrikets tilstand 2018 ble arrangert på Nasjonalbiblioteket 24. oktober. Med det dagsaktuelle temaet Regionalisering av kulturpolitikken markerte Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge konferansens tiårsjubileum.

Siden 2009 har Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere bl.a. Høgskolen i Telemark) arrangert Kulturrikets tilstand årlig. Konferansen inviterer til kunnskaps- og meningsutveksling om et aktuelt kulturpolitisk tema, og i år handlet det om regionalisering av kulturpolitikken. Konferansen var fulltegnet, med over 190 deltagere.

Konferansen inneholdt innlegg fra blant andre Jon P. Knudsen, medlem av ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene, to medlemmer av familie- og kulturkomiteen (Freddy André Øvstegård (SV) og Kristin Ørmen Johnsen (H)). Fra Sverige kom kulturpolitikkforskerne Jenny Johannisson og Roger Blomgren for å fortelle om erfaringene med den svenske regionreformen.

Konferansen inneholdt også to paneldiskusjoner, der forholdet mellom det regionale og nasjonale nivået i norsk kulturpolitikk ble diskutert.

Dagen ble ledet i felleskap av Heidi Stavrum fra Universitetet i Sørøst-Norge og Ole Marius Hylland fra Telemarksforsking.

Her er streamingsopptaket fra konferansen.