Foto: Marte Mostraum. Bildet viser et menneske som dekorer en vegg med grafitti.

Kulturpolitisk årskavalkade

mars 5, 2024 Kulturliv og kulturpolitikk

Onsdag 13. mars inviterer forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk til kulturpolitisk årskavalkade.

Denne dagen presenterer vi foredrag med høydepunkter fra forskningsåret 2023. Foredragene er digitale og gratis. Det er ingen påmelding og det er fullt mulig å gå inn og ut av webinaret. 

 

Program

 

09:30 Velkommen v/Nanna Løkka

 

09:35 Kulturbyen Oslo v/Bård Kleppe

For første gang siden 2013 var det ikke Røros som toppet Norsk kulturindeks. Det var Oslo. I denne presentasjonen sier går vi inn på bakgrunnen for dette og sier litt om Oslos betydning i det norske kulturlivet. Foredraget baserer seg på: Kulturindeks for Oslo 

10:00 Kunstnere med internasjonal suksess v/Ola K. Berge 

Foredraget tar deg med på en undersøkelse av norske kunstnere og kulturarbeideres internasjonale aktivitet, med utgangspunkt i problemstillinger som: Hva kjennetegner den internasjonale virksomheten, hvordan starter den og hvilken motivasjon ligger til grunn? Hvilke støtteapparat og -funksjoner er sentrale, og hva er den internasjonale virksomhetens økonomi, gevinster og kostnader? Materialet som analyseres, er kvalitative intervju med 30 norske kunstnere og kulturarbeidere med suksess internasjonalt, rekruttert i samarbeid med organisasjonen Norwegian Arts Abroad (NAA).

10:30 Inntektsstrømmer i kunstnerisk arbeid v/Bård Kleppe

Hva kan kunstnere tjene penger på? I forskningsprosjektet Rapids and Backwaters har vi kartlagt potensielle inntektsstrømmer for kunstnere og kreative arbeidere i en digitalisert tidsalder. I foredraget presenteres en modell for kategorisering av inntektsstrømmer og kunder for kreative produkter. 

11:00 Kommune, kultur og handlingsrom v/Ole Marius Hylland 

Et sentralt tema for norsk politikk generelt og for kulturpolitikken spesielt er hvilket handlingsrom som finnes for den enkelte kommune. Hvilket ansvar har kommunen, og hvilke muligheter har de til å forme kulturpolitikken etter egne ønsker, behov og prioriteringer? Forslaget til en ny kulturlov, som blant annet beskriver noen forpliktelser for kommunene på kulturområdet, har gjort temaet ekstra aktuelt. Dette innlegget går igjennom noen prinsipper, faktabokser og muligheter som preger det kommunale handlingsrommet.

 

11:30 Pause

 

12:30 Mot en grønn og bærekraftig kultursektor v/Nanna Løkka

Hovedsporet i norsk politikk fram til 2030 er Agenda 2030 og bærekraftsmålene. Kultur er ikke definert som en selvstendig bærekraftsdimensjon på lik linje med økonomi, sosiale forhold og miljø. Det er heller ikke egne bærekraftsmål som handler om kultur. Hvilke konsekvenser får dette for kulturpolitikken og kultursektoren? Løkka presenterer funn fra en undersøkelse av hvordan bærekraftspolitikken påvirker og endrer kultursektoren.  

Foredraget baserer seg på publikasjonen: Mot en grønn og bærekraftig kultursektor – En statusrapport 

13:00 Frivillig musikkliv v/Bård Kleppe 

Musikkfeltet er befolket av profesjonelle, frivillige og amatører. På utøversiden møter vi profesjonelle og semiprofesjonelle musikere, musikkstudenter, selvlærte amatører og musikkutdannede som ikke har musikk som levevei. I dette foredraget diskuterer vi forholdet mellom profesjonelle og frivillige på musikk-feltet i Norge med særlig søkelys på samarbeid og hva som hemmer og fremmer samarbeidet 

Foredraget baserer seg på publikasjonen: Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet – En statusrapport 

Zoomlink til arrangementet finner du her.