Seniorforsker Ole Marius Hylland Seniorforsker Ole Marius Hylland Foto: Even Lundefaret

Kulturforsker medlem av Forskningsrådets porteføljestyre

desember 12, 2023

Seniorforsker Ole Marius Hylland er nå del av Forskningsrådets porteføljestyre for velferd og utdanning. Der kommer han blant annet til å være med på å avgjøre tildelingen av fremtidige forskningsmidler.

Nå er det klart hvem som skal sitte i Forskningsrådets porteføljestyrer fra 1. januar 2024 og bestemme hvilke prosjekter som får forskningsmidler. De 115 medlemmene i styrene representerer et mangfold av faglig og strategisk kompetanse, institusjoner, sektorer og erfaring fra alle områder av forsknings- og innovasjonssystemet. For å samle forslag til nye styremedlemmer ble det sendt ut en åpen invitasjon med frist 15. oktober. Responsen var stor, og det ble mottatt over tusen innspill, inkludert over 800 unike navn.

 

Tildeling av forskningsmidler

Porteføljestyrene har ansvar for ulike oppgaver, inkludert å bidra til gjennomføringen av forsknings- og innovasjonspolitikk, planlegge aktiviteter og ta beslutninger angående fordeling av forskningsmidler. Tidligere i år besluttet Forskningsrådet å gjennomføre en omorganisering av porteføljestyrene. Før var det 16 styrer, nå er elleve styrer på plass.

 

Kulturforsker med fokus på bred kulturforskning

Seniorforsker Ole Marius Hylland er oppnevnt som medlem av porteføljestyret for velferd og utdanning. Dette porteføljestyret har ansvar for innsats overfor velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft og skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv, ifølge beskrivelsen til Forskningsrådet. Ansvaret omfatter også makroøkonomiske utfordringer, migrasjon, medier, kultur og sivilsamfunn. Hylland sine fagområder inkluderer kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning, evaluering og utredning.

– Det blir spennende og interessant å delta i et av porteføljestyrene til Forskningsrådet, sier Hylland. Så vidt jeg forstår, har disse styrene en ganske stor mulighet til å påvirke retningen på og prioriteringene til forskningsfinansieringen til Forskningsrådet. Der håper jeg at jeg har noe å bidra med.

– Jeg er opptatt av å ha en bred forståelse av både kvalitet og relevans når forskning skal finansieres. Dette vil for eksempel si at nysgjerrighetsdrevet forskning og grunnforskning generelt på ingen måte står i motsetning til at forskningen kan og skal være relevant. Her tror jeg et kulturperspektiv og en bred kulturforskning er høyaktuelt, og noe som jeg vil forsøke å løfte frem i diskusjonene i porteføljestyret, forklarer Hylland.

 

Hylland er kulturhistoriker med utdanning fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i folkloristikk og doktorgrad i kulturhistorie.