Kulturelle blindsoner

desember 13, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

Hva er en turist, og er turisten en mulig kunde for kreativ næring? Dette spørsmålet blir belyst i en ny forskningsartikkel som kulturforsker Åsne Dahl Haugsevje har skrevet sammen med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

 

Ulike syn på turister som kunder for kreativ næring

I artikkelen A blind spot- Cultural field perspectives on tourism, diskuterer artikkelforfatterne Gudrun Helgadottir (USN), Åsne Dahl Haugsevje fra Telemarksforsking og Heidi Stavrum (USN), sammenhenger mellom kulturturisme og kreativ næring. Kulturturisme er en turisme basert på arrangementer og produkter. Etter hvert er den også blitt utvidet til å gjelde forbindelser mellom turisme og den kreative økonomien. Artikkelen spør hvordan henholdsvis næringsutviklere og personer som driver kreativ næring forholder seg til begrepet turisme – og i hvilken grad de ser turisme som et relevant marked for denne næringens produkter og produksjoner.

 

Turisme – en blindsone blant kreative og kulturforskere

– Vår analyse viser at næringsutviklerne forholder seg aktivt til lokale turismestrategier, og ser det som helt naturlig å legge til rette for synergier mellom kreativ næring og turistnæring. De som selv driver kreative virksomheter, derimot, avviser på sin side muligheten for at turisme kan utgjøre et mulig marked for deres virksomheter, forteller Haugsevje. De assosierer gjerne turisme med den stereotype masseturismen. Selv om mange av de kreative er internasjonalt orientert, og både har og ønsker flere tilreisende kunder, omtaler de ikke disse som turister. Slik framstår turisme som en slags blindsone for de kreative, og de forholder seg i liten eller ingen grad til de perspektivene og strategiene som næringsutviklerne er opptatt av.

Artikkelen anlegger samtidig et metaperspektiv på kulturforskere, og viser at turisme kanskje også er en blindsone blant forskerne som studerer kreativ næring.

Les hele artikkelen her: