Foto: Gerald Berliner/Unsplash

KULMEDIA: Telemarksforsking får treårig prosjekt!

januar 23, 2020Vitenskapelig arbeid Kulturforsking

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn

Telemarksforsking fikk i januar 2020 innvilget treårig støtte fra KULMEDIA-programmet til Norges Forskningsråd. Støtten er gitt til prosjektet Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn. KULMEDIA er et program som skal finansiere «forskning om kultur- og mediefeltene, som skal gi kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til endrede teknologiske og økonomiske rammebetingelser». Programmet prioriterer særlig digitalisering, økonomiske endringstrekk og medie- og kulturpolitikk, og Rapids and backwaters skal handle om et samspill mellom disse tre temaene.

Prosjektet skal analysere hvordan kulturproduksjon og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale vendingen på ulike måter og i ulikt tempo. En av de overordnede hypotesene for prosjektet er at tilpasninger til det vi vurderer som store, samfunnsomveltende endringer, skjer både raskt og sakte på samme tid. På kulturområdet ser vi at enkelte kunstformer er preget av raske endringer og andre er preget av en høy grad av stabilitet. Kulturpolitikkens utfordring er at den skal forholde seg så produktivt og relevant som mulig både til raske endringer og stabilitet innenfor kultursektoren.

Rapids and backwaters består dels av overordnet analyse av status for kunnskap, praksis og politikk på dette området, og dels av komparative studier av ulike kulturprodusenter og ulike modeller for regulering og styring; både innenfor copyright og innenfor kulturpolitikk. Vi skal blant annet analysere hvordan ulike kulturprodusenter forholder eller ikke forholder seg til en digital vending og mulighetene for inntekt som ligger i dette. Vi skal også sammenligne ulike europeiske lands digitale kulturpolitikk.

Prosjektet skal ledes av Ole Marius Hylland ved Telemarksforsking, og vil gjennomføres i samarbeid mellom nasjonale og internasjonale partnere fra bl.a. Universitetet i Sørøst-Norge, University of Glasgow, Erasmus University Rotterdam og University of Barcelona.