Kostnadene øker i barnehagene

mars 8, 2021 Kommunal økonomi og styring

Størst kostnadsvekst i de private barnehagene.

Telemarksforsking har publisert en ny rapport om kostnader i barnehagene, denne gangen med tall for 2019.

Nye bemanningskrav

1.august 2019 var siste frist for barnehagene til å oppfylle bemanningsnormene som ble vedtatt sommeren før. 2019 var også første hele år med skjerpet pedagognorm. Disse nye bemanningskravene bidro til at kostnaden pr. barnehageplass økte med 4,9 % i kommunale barnehager og 5,6 % i private barnehager fra 2018 til 2019. For private barnehager med ytelsespensjon har det også vært en økning i pensjonskostnadene. Kostnadsveksten innebar at det samlede årsresultatet for de private barnehagene sank fra ca. 3 % til 2 % av inntektene.

Både kostnader og årsresultat varierer mellom barnehagene, og i årets rapport presenterer vi nye analyser av denne variasjonen. Vi viser hvordan kostnadene til kommunale barnehager er høyere i små kommuner og i kommuner med høye inntekter. Kostnadene i private barnehager er lavere i barnehager tilknyttet konsern og aller lavest i utenlandskeide konserner.

Billigere å eie enn å leie lokaler

Årets temakapittel ser på forskjellene mellom barnehager som eier og barnehager som leier lokalene. De som leier deles videre opp i en gruppe som leier av eget konsern og en gruppe som leier av eksterne aktører. De siste årene har det vært en økning i andelen barnehager som leier lokalene av eiendomsselskap i eget konsern. Vi finner at det i gjennomsnitt er billigere å eie enn å leie, og at kostnadene knyttet til bygg er høyere for de som leier av eget konsern enn for de som leier av andre aktører.

Rapporten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse AS. Spørsmål om rapporten kan rettes til prosjektleder Trond Erik Lunder.

Rapporten finner du her.