Konferanse: Hvordan få til samskaping i praksis?

september 13, 2023 Kommunal og regional utvikling

I 3 år har Stad og Nordre Follo arbeidet for å bli mer samskapende kommuner, sammen med Telemarksforsking og TINKR. Nå er tiden kommet for å formidle erfaringer og kunnskap fra kommunene, og du er invitert!

Kommune-Norge står overfor sammensatte utfordringer når det gjelder å fremme en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Det er derfor behov for å arbeide på nye innovative måter som involverer og mobiliserer større deler av lokalsamfunnet; innbyggere, lag, foreninger og næringsliv.

Siden 2020 har Stad og Nordre Follo arbeidet for å bli mer samskapende kommuner. Prosjektet har vært ledet av seniorforsker Ailin Aastvedt ved Telemarksforsking og er finansiert av Norges Forskningsråd. Tiden er nå inne for å formidle kommunenes kunnskap og erfaringer med samskapingsprosessene.

Konferansen vil derfor ta for seg følgende spørsmål: Hvordan har kommunene arbeidet? Hvem har vært involvert og hvordan? Hva har kommunene lykkes med? Hvilke utfordringer har de møtt? Hvordan få til varige endringer i arbeidsmåter i organisasjonene?

 

PROGRAM

  • Stad og Nordre Follo presenterer sine erfaringer
  • Telemarksforsking presenterer hovedfunn knyttet til suksesser, utfordringer og dilemmaer, og hvordan få til varige endringer
  • TINKR vil demonstrere et nyutviklet innføringskurs i samskaping
  • KS vil gi innsikt i hvordan de arbeider for å fremme samskaping i kommunesektoren

 

Tid: Tirsdag 21. november 2023 kl. 09.00-13.00

Sted: Oslo Kongressenter (Mulighet for fysisk eller digital deltakelse. Konferansen vil streames)

Meld deg på her innen 1. november 2023. Deltakelse er gratis og åpen for alle.

 

 

 

 

 

 

Praktiske spørsmål rettes til Rebekka S. Myhrer, innholdsmessige spørsmål til Christine Hvitsand ved Telemarksforsking.

 

 

 


For mer informasjon om forskningsrådsprosjektet:

https://www.telemarksforsking.no/prosjekter/den-samskapende-kommune/20200730/

https://stad.kommune.no/tenester/samfunnsutvikling/den-samskapande-kommunen-pilot/

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/den-samskapende-kommune/