Kommunestrukturendring på Helgeland

april 4, 2014 Kommunal økonomi og styring

Telemarksforsking har analysert konsekvenser av ulike kommunestrukturalternativer blant kommuner på Helgeland. Involverte kommuner er Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Herøy, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Det mest nærliggende alternativet er todeling hvor man bygger nye kommuner rundt de etablerte regionsentrene.

Utredingen har hatt som formål å kartlegge konsekvenser knyttet til følgende kommunestrukturalternativer på Helgeland:

1) Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna (28 877 innb.)

2) HALD + Vefsn, det vil si Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Vefsn, (25 947 innb.)

3) HALD, det vil si Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (12 695 innb.)

4) Vefsn + Grane + Hattfjelldal (16 128 innb.)

Etter vår vurdering vil en kommunesammenslåing, i henhold til ett eller flere av de alternativene som er skissert i utredningen, bidra til å styrke kommunenes forutsetninger og muligheter for å håndtere framtidige oppgaver og utfordringer. Det mest nærliggende alternativet er todeling hvor man bygger nye kommuner rundt de etablerte regionsentrene, men én ny storkommune på ca. 29 000 innbyggere kan også være aktuelt, sier prosjektleder Bent A. Brandtzæg.

Rapporten kan lastes ned her.