Foto: Sammie Vasquez on Unsplash

Kjærlighet og grenser

mai 6, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Vi har evaluert rusforebyggingsprogrammet som er rettet mot ungdom og deres foreldre.

Kjærlighet og grenser er et forebyggende rustiltak rettet mot ungdom i alderen 10-14 år og deres foreldre.

Evalueringsrapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse til deltakere i tiltaket.  Resultatene viser at de fleste deltakerne er fornøyd med tiltaket, både ungdom og foreldre. Samtidig er det mange som også mener at tiltaket bør fornyes og tilpasses de utfordringene dagens ungdom står overfor. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen, diskuteres behovet for tilpasning av den norske versjonen av programmet.

Kjærlighet og grenser er opprinnelig et evidensbasert tiltak utviklet i USA (Strengthening Families Program) og i rapporten diskuteres også dilemmaet mellom det å tilpasse slike tiltak til en lokal kontekst versus det å være «tro» mot programmets opprinnelige innhold (manualen).