Bildet viser et portrett av seniorforsker Christine Hvitsand. Foto: Even Lundefaret.

Internasjonal forskning på bærekraftsomstillinger i matsystemet

mars 19, 2024 Grønn omstilling

Vestlige samfunn står overfor enorme bærekraftsutfordringer. Det gjelder ikke minst omstillinger i matsystemene. Innenfor den internasjonale forskningen på dette feltet deltar vår seniorforsker Christine Hvitsand.

Hvitsand er med i arbeidsgruppen i Sustainability Transitions Research Network (STRN) sin Agri-food Thematic Group. I disse dager planlegger arbeidsgruppen workshop i Tyskland. Per i dag er det også ute en Call for Abstracts (se nederst i saken).

 

Agri-food Thematic Group med arbeidsgruppemøte i Paris

I april drar Christine Hvitsand til Paris for å vurdere de innkomne abstraktene sammen med de andre i arbeidsgruppen.

 Den planlagte workshopen er den fjerde internasjonale workshopen om systeminnovasjoner mot bærekraftig landbruk, forteller Hvitsand. Her vil beslutningstakere og praktikere samles.

I selve workshopen vil vi sette søkelys på spørsmål som: Hva har vi oppnådd og lært så langt gjennom de mange initiativene innen forskning, politikk og praksis rundt bærekraftomstillinger for landbruksmat? Hvilken kunnskap trengs for å informere aktører og samfunn om gjennomførbare veier for å mate den skiftende verden på en bærekraftig måte, og hvordan kan vi stimulere disse?

Med utgangspunkt i tidligere SISA-arbeid er workshopen en del av en langsiktig prosess med aktiviteter for å utvikle et internasjonalt forsknings- og praktikernettverk. Workshopen vil bli holdt i Kassel, Tyskland, fra 9. til 11. oktober 2024. Frist for forslag er 22. mars 2024.

 

Link til call for abstracts her.