Redaktørene Trond Erik Lunder og Heidi Haukelien. Foto: Kristine Persdatter Miland.

Hvordan tenker kommuner?

juni 29, 2023

Forskere ved Telemarksforsking har gjennomført noe de har snakket om lenge – de har publisert en bok.

Boka «Hvordan kommuner tenker» samler nye tekster om temaer og problemstillinger som har vært sentrale for instituttet over mange år. Ved Telemarksforsking jobbes det med kunnskapsproduksjon fra en rekke perspektiver, men arbeidet med boka har vist at sammen har forskerne ganske mye å si om norske kommuner i dag.

 

En antologi om kommuner

Boka er en antologi som over tre deler består av 14 kapitler pluss et innledningskapittel, og 15 av instituttets forskere har bidratt. Kapitlene tar utgangspunkt i de enkelte bidragsyternes forskningsområder, og temaene er blant annet samskaping, regionalt utviklingsarbeid, kommunestruktur, finansiering, sosiale tjenester og kultur. Andre kapitler tar et større blikk på kommunene som organisasjoner og demokratiske arenaer.

 

Praksisnær og forankret i kommunale virkeligheter

Fellestrekk for forskningen i boka er at den er praksisnær og forankret i kommunale virkeligheter. Den er derfor interessant for de som er involvert i kommuner, blant annet administrative ledere, prosjektledere, folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Teori og metoder presentert er også nyttig for studenter og akademikere. Boka kan også være av interesse for andre som er interessert i politikk og samfunnsutvikling.

– Siden hele boka er skrevet av forskere ved Telemarksforsking, er den tydelig preget av forskningsinstituttets arbeid i nyere tid, forklarer redaktørene Trond Erik Lunder og Heidi Haukelien.

Boka har derfor også et kapittel som beskriver Telemarksforskings historie og rolle som kunnskapsleverandør.

 

Antologien er publisert hos Universitetsforlaget og kan leses digitalt eller bestilles her.