alt="saltstraumbrua" Foto: iStock

Hvordan skape vekst?

februar 9, 2024 Kommunal og regional utvikling

Dette er tittelen og grunnlagsspørsmålet for boka om regional utvikling, sentralitet og attraktivitet som seniorforsker Knut Vareide nylig har utgitt.

I boka «Hvordan skape vekst?» som ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk forlag i januar presenterer seniorforsker Knut Vareide resultatene av sin forskning knyttet til regional utvikling.

Boka presenterer hvordan Vareide med kollegaer har utviklet en regional vekstmodell, attraktivitetsmodellen, som kan forklare steders utvikling og predikere framtidig befolkningsutvikling.

 

Attraktivitetsmodellen

alt="bok"Hvorfor vokser noen steder, mens andre steder opplever at det blir stadig færre innbyggere? Kan steder påvirke sin egen vekst? Hva har vært drivkreftene for den utviklingen vi har sett i kommuner og regioner i Norge siden 2000? Disse spørsmålene drøfter seniorforsker Knut Vareide i boka.

En stor del av de regionale vekstmønstrene i Norge kan forklares av strukturelle forhold. Forskjeller i stedenes sentralitet, næringsstruktur og demografi kan forklare mye av de store ulikhetene i vekst som vi har sett de siste tjue årene. I boka blir leserne presentert for en regional vekstmodell, attraktivitetsmodellen. Denne kan forklare steders utvikling og predikere framtidig befolkningsutvikling.

 

Modellen som gir andre svar

– Befolkningsframskrivingene fra attraktivitetsmodellen avviker sterkt fra Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger for mange kommuner, spesielt i distriktene, forteller Vareide.

– Hvis vi har rett, vil befolkningsutviklingen i distriktene bli vesentlig svakere enn det SSB framskriver og som er lagt til grunn i distriktspolitikken i Norge, fortsetter han. Noen kommuner har oppnådd høyere vekst enn forventet av modellen, enten ved at de har hatt høyere innflytting eller sterkere arbeidsplassvekst i næringslivet. Slike kommuner har vært attraktive for bosetting eller næringsliv og har oppnådd sterkere vekst enn de strukturelle betingelsene tilsier.

De aller fleste kommunene ønsker å stimulere sin egen befolkningsutvikling for å unngå sterk aldring og synkende antall barn i barnehager og skoler. I boka trekkes det fram mange eksempler på kommuner som har greid å vokse mer enn normalt.

 

En bok for planleggere og stedsutviklere

– Denne boka er først og fremst skrevet til de som arbeider med å planlegge og utvikle steder, enten det er i kommuner, regioner, fylker, landsdeler eller i distriktene, påpeker Vareide.

– De modellene boka beskriver brukes alt av mange planleggere og utviklere som vi har arbeidet for de siste årene. Uten den regelmessige kontakten som vi har med folk i praksisfeltet hadde vi ikke kunnet kommet så langt. Samtaler og diskusjoner med folk som bruker forskningen vår i praksis har vært min største inspirasjon i dette arbeidet, avslutter Vareide.

 

Boka er åpent tilgjengelig og kan lastes ned her.