Hvordan legge til rette for små kulturbedrifter?

november 21, 2019Vitenskapelig arbeid Kulturforsking

Telemarksforsking lanserer ressurshefte om kreativ næring under Gründeruka 21. november.

I forbindelse med avslutningen av det treårige forsknings- og utviklingsprosjektet Mentoring, nettverk og samlokalisering, har vi laget ressursheftet «Kreativ næring – lokale strategier. Hvordan legge til rette for små kulturbedrifter?» I prosjektet, som er finansiert av RFF Oslofjordfondet, har vi studert ulike mentoringordninger og samlokaliseringstiltak rettet mot kreativ næring, med fokus på arbeidsmåtene, og ikke først og fremst de økonomiske virkemidlene.

Ressursheftet skal lanseres på Hotell Bryggeparken i Skien 21. november i forbindelse med et seminar om kulturnæringer under gründeruka i Telemark.

Ressursheftet kan lastes ned her