Hva skal vi tro på når prognosene spriker?

desember 5, 2019Evalueringer og utredninger Regional utvikling

Se Telemarksforsking og SSB på Distriktssenterets webinar.

Webinaret handler om befolkningsprognosers betydning for distriktskommunene som samfunnsutvikler, planlegger og tjenestetilbyder.

Prognoser for befolkningsutvikling er svært viktig i kommunens arbeid med planstrategi, men prognosene spriker; hvem skal vi tro på?

Telemarksforskings modell skiller seg først og fremst fra SSB sin modell ved hvordan sannsynlighet for flytting beregnes. Knut Vareide sier at sentraliseringskreftene har større betydning i Telemarksforskings modell enn hva SSB beregner. Den er også mindre optimistisk med hensyn til framtidige fødselstall. For distriktskommuner kan ulikhetene i prognosene fra de to modellene være dramatiske.

 

Du finner streamen fra webinaret her.

 

Vil du vite mer om Telemarksforskings prognoser, og våre øvrige regionale analyser?

Sjekk inn på regionaleanalyser.no.