Kompetansemegling hos ISarpsborg.

Hva er kompetansemegling?

november 14, 2022 Kommunal og regional utvikling

– Kompetansemegling handler om å mobilisere næringslivet til å bruke forskning når de jobber med innovasjon.

Det forteller Telemarksforskings forsker Charlotte Sørensen, som til daglig jobber som kompetansemegler. «Det handler om at næringslivet får mer forskningsbasert kunnskap», forteller hun.

Gir råd om forskning

Kompetansemegling er en rådgiverordning som skal hjelpe bedrifter til å ta i bruk forskning og innovasjon når de skal utvikle sine produkter eller tjenester.

«Vi hjelper bedrifter med å avdekke om et prosjekt har potensiale for forskning eller innovasjon. Hvis vi finner et slikt potensiale kobler vi bedriften opp mot relevante forskningsmiljøer», forteller Sørensen.

Et eksempel på et slikt prosjekt er håndverkere i Vestfold som bygger vikingskip. Ved hjelp av fylkets tilgang på kompetansemegling har de nå fått med seg forskere fra NIBIO som forsker på treets egenskaper når det bearbeides med andre redskap enn maskiner. Til dette har de fått penger til et forprosjekt der de kan ha med seg forskerne inn i båtbyggingen i omtrent 100 timer.

Hjelper til med å søke midler

Vi hjelper også med å finne ut hvor prosjektet skal søke midler, og vi veileder i utforming av søknaden, både med formulering av gode problemstillinger og søknadens innhold, forteller Sørensen. Siden vi jobber mest med bedrifter som ikke har forskningserfaring, er som regel forprosjekter det som er mest aktuelt, forteller hun.

Om det er snakk om innovasjonsprosjekt bistår kompetansemegleren med veien inn til andre ordninger for eksempel hos Innovasjon Norge, Bedriftsinterne opplæringsmidler hos fylkeskommunen eller andre ordninger.  Poenget er imidlertid at vi ikke driver med bedriftsrådgivning, understreker Sørensen. Prosjektene må ha potensialet til å bidra med ny kunnskap.

Kompetansemegling – på oppdrag fra fylkene

Sørensen jobber som kompetansemegler på oppdrag for Vestfold og Telemark og Viken fylke. For bedriftene i disse fylkene er kompetansemegling derfor en gratis tjeneste. I Vestfold og Telemark fylkeskommune gjelder dette områdene: Private bedrifter som samarbeider med offentlig sektor helst innenfor reiseliv, opplev.else og kultur, samt nettverksmøter. I Viken fylkeskommune dreier meglingen seg mest om by-, sted- og regionalutvikling.

Les mer om resultatene av kompetansemegling i Vestfold her.

Les mer om Charlotte Sørensens arbeid her.