Grenseløs attraktivitet

august 25, 2014Utviklingsprosjekter og prosessledelse Regional utvikling

Den svensk-norske grenseregionen Hedmark-Dalarna samarbeider om å styrke regionens attraktivitet. Telemarksforsking leverer kunnskapsgrunnlaget i arbeidet. På samlingen med de deltakende kommunene 21. august hadde vi også ansvar for læringsprosessen.

Rundt 50 personer fra Trysil, Rendalen, Vansbro, Säter og Smedjebacken deltok på seminaret ved Sälen Högfjällshotell. Deltakerne var politikere, tjenestemenn og bedriftsledere fra de fem kommunene.

Knut Vareide og Marit O. Nygaard hadde utarbeidet analyser for de deltakende kommunene i forkant av seminaret. Vareide fulgte dette opp på seminaret med betraktninger om hva kommunene kan satse videre på framover for å styrke sin besøksattraktivitet, bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet.

Lars U. Kobro overtok deretter med en kunnskapsutviklende prosess hvor kommunene hver for seg og i fellesskap fikk pløye dypere i egen forståelse og forutsetninger for stedlig attraktivitet.

Workshopen var en av tre slike seminarer hvor forskerne og brukerne skal sette hverandre i stevne. I tillegg skal forskerne i høst besøke hver av de fem kommunene, for å arbeide enda tettere på kommuneplanprosessene som foregår hvert sted.

Les mer om det grenseløse samarbeidet her. Prosjektet har også egen Facebookside.