Fra praksisplass til fast jobb for innvandrere

januar 21, 2014 Kommunal økonomi og styring

Tiltaket «Arbeid i sikte» har gitt mange innvandrere i Vestfold deres første faste tilknytning til det norske arbeidslivet.

Arbeid i sikte har blitt arrangert av arbeidsmarkedsbedriften Velle Utvikling i Tønsberg, med målsetting om å få deltakere i introduksjonsprogrammet og langtidsledige innvandrergrupper ut i ordinært arbeid eller utdanning. Tiltaket består av både teorikurs og arbeidspraksis, og det legges vekt på at deltakerne relativt raskt skal ut i praksisopphold hos en lokal virksomhet.  Siden oppstarten i 2005 har Arbeid i sikte hatt over 400 deltakere fra nærmere 50 ulike nasjoner.

Telemarksforsking har evaluert Arbeid i sikte med utgangspunkt i flere sentrale problemstillinger: Hvordan er tiltaket utformet og hvilken rolle har tiltaksarrangør i forhold til tiltaksdeltaker og arbeidsgiver? Hvilke resultater er oppnådd med tanke på inkludering i ordinært arbeidsliv? Hvilke faktorer påvirker arbeidsgivernes tilbøyelighet til å ansette eller ikke ansette innvandrere i ordinær jobb?

Ved hjelp av både kvantitative og kvalitative innfallsvinkler finner vi flere interessante resultater, blant annet

  • 53 prosent av deltakerne var kommet ut i jobb rett etter avsluttet tiltak
  • Det er stor variasjon blant deltakernes individuelle egenskaper, noe som også påvirker deres jobbmuligheter: Jo bedre norskferdigheter, frammøtestabilitet og aktivitetsnivå i kurset, desto større er sjansene for å få jobb. I tillegg varierer ansettelsesmulighetene ut fra kjønn og opprinnelsesland: Kvinner har noe lavere sannsynlighet for å komme i jobb enn menn.  Deltakere fra Afrika har lavere sannsynlighet for å komme i jobb etter tiltaket enn deltakere fra andre regioner.
  • Arbeidsgiverne stiller ulike krav til deltakerne ved inntak på praksisplass avhengig av type virksomhet. Et generelt inntrykk er at de personlige egenskapene er av mer grunnleggende karakter enn faglige egenskaper og norskferdigheter.
  • Tiltakskonsulentene i Velle Utvikling spiller en viktig rolle når det gjelder å finne egnede arbeidsplasser    til tiltaksdeltakerne.  Dette forutsetter god kjennskap til både de ulike kandidatenes ønsker og til de enkelte arbeidsplassenes behov. Et gjennomgående inntrykk er at tiltakskonsulentene har vært dyktige til å vareta matchingen av tiltaksdeltaker og arbeidsgiver.

Prosjektleder: Geir Møller