Tora Dahle Aag. Foto: Per Ole Hagen Tora Dahle Aag. Foto: Per Ole Hagen

Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden

november 18, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka «Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden» presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.

 

Digitaliseringen har gitt nye muligheter til å produsere og distribuere musikk, drive med musikkeksport og til å lykkes internasjonalt. Samtidig kan veien ut i verden via internett være både uforutsigbar og bratt. Ved å undersøke arbeidsmåter, kompetansebehov og forhold knyttet til økonomi og opphavsrett, viser forfatterne hvordan digitale medier både er viktige verktøy i arbeidet og sentrale drivkrefter for bransjeutviklingen.

Behov for økt bransjekunnskap og rettighetsforståelse

Et sentralt funn i boka er at musikkbransjen har behov for økt bransjekunnskap og rettighetsforståelse. Plattformsentreringen inviterer også til større grad av profesjonalisering og spesialisert kompetanse enn det den norske musikkbransjen er rigget for i dag.

– I boka avdekker vi både avmaktsfølelser og mistillit blant norske musikkbransjeaktører. Avstanden til sentrale premissleverandører er stor i møte med plattformtjenestene. Mange kjenner på at makta til å definere trender, samt å plassere og synliggjøre innhold, er forskjøvet fra musikkbransje til teknologibransjen. Slik skapes det frustrasjon, sier Anja Nylund Hagen, musikk- og medieviter, og en av bokas forfattere.

Nye muligheter i internasjonale markeder

Nylund Hagen og medforfatter Mari Torvik Heian fra Telemarksforsking vektlegger likevel at ikke alt er like svart. Den digitale distribusjonen byr også på nye muligheter, særlig til å nå ut i internasjonale markeder, og for noen også mer uavhengig av før. Men slike suksesshistorier bør ikke overlates til flaks, tilfeldigheter og enkeltaktørers vilje og innsats.

– Resultatene i boka peker på et behov for en tydeligere digitaliseringspolitikk rettet mot musikk- og kulturfeltet. Hvis dette skal være et satsingsområde, kreves en oppdatert politisk forståelse for hvordan plattformindustrien påvirker maktforholdene i det globale musikk- og mediefeltet – og særlig hvordan dette slår ut for norske kunstnere, bransjeaktører og innholdet de skaper og formidler. Det ferske regjeringsskiftet og pandemiens ringvirkninger gjør dette enda mer aktuelt, sier Mari Torvik Heian.

Boka ‘Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden’ er publisert på Cappelen Damm Akademisk med åpen tilgang, og den er gratis fritt tilgjengelig å lese digitalt.