Foto: Oscar Daniel Rangel/ Unsplash

Fortsatt koronaflukt fra Oslo

juni 9, 2021 Kommunal og regional utvikling

Oslo fikk rekordhøy utflytting i 4. kvartal 2020. Nå viser ferske tall at flukten fra Oslo har forsterket seg.

 

Hvordan har koronasituasjonen påvirket flyttetallene og bosettingsmønsteret i Norge? I vår forrige artikkel om dette temaet viste vi til at Oslo fikk rekordhøy innenlands utflytting i 4. kvartal 2020. Det var ikke et blaff. Flyttetallene til SSB viser at Oslo også fikk rekordhøy innenlands utflytting i 1. kvartal 2021. Det kan virke som om flukten fra Oslo har forsterket seg.

 

Hvor mange flyttet til og fra Oslo?

Det var 6 687 personer som flyttet til Oslo i 1. kvartal 2021. Det var færre innflyttinger enn i 1. kvartal 2020, men høyere antall innflyttinger enn i noen 1. kvartal i årene 2000 til 2019. Det var 8 558 personer som flyttet ut av Oslo i 1. kvartal 2021. Det er langt høyere enn i noen av de 20 foregående årene. Oslo fikk altså rekordhøy utflytting i andre kvartal på rad.

 

Nedgang i antall arbeidsplasser

Det er ikke sikkert at den rekordhøye utflyttingen fra Oslo skyldes permanente endringer i folks bostedspreferanser. Næringslivet i Oslo har også hatt større nedgang i antall arbeidsplasser i næringslivet enn resten av landet. Økt utflytting kan derfor skyldes at et stor antall har mistet jobben. I så fall vil vi kanskje se at innflyttingen til Oslo tar seg opp når og hvis det åpnes opp for normal aktivitet.

 

Fortsatt sentraliserende flyttemønster

Betyr dette at det sentraliserende flyttemønsteret har stoppet opp etter korona? Det foreløpige svaret på det er nei. Det er fremdeles systematisk flytting fra mindre sentrale strøk til mer sentrale strøk. Det er bare flyttetallene for Oslo som bryter mot dette mønsteret.

 

våre nettsider for Regional analyse kan du nå lese mer og se interaktive figurer og kart over flytting i norske kommuner, regioner og fylker.

 

Artikkelen er skrevet av Knut Vareide og er en del av artikkelsamlingen på regionalanalyse.no.