Photo by Ben Wicks on Unsplash

Forskning om enslige og assistert befruktning

mai 27, 2020

26. mai vedtok Stortinget at enslige kvinner i Norge skal kunne få assistert befruktning. Seniorforsker/dosent Monica Bjerklund ved Telemarkforsking forsker på familiene til enslige, norske kvinner som allerede har fått barn ved hjelp av donor. En artikkel om hennes forskning var den fjerde mest leste hos Kilden Kjønnsforskning i 2019. Les den her: http://kjonnsforskning.no/nb/2019/04/mor-ser-ikkje-p%C3%A5-s%C3%A6ddonor-som-far

Selv om det hittil ikke har vært tillatt for helsepersonell å gi enslige norske kvinner behandling med assistert befruktning, er det intet forbud mot at privatpersoner kan motta slik behandling i utlandet. Derfor har allerede flere hundre enslige, norske kvinner fått barn på denne måten. Familier der barnets biologiske opphav er donor setter hegemoniske forestillinger om familien under press. I Bjerklunds artikkel, «Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa’ Definisjoner av egen familieform hos enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av sædgiver», drøftes det hvordan forståelsen av familieformer er i endring, og hvordan kvinner som har fått barn ved hjelp av donor forholder seg til forestillinger om familie når de definerer sin egen familie.