Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Nasjonale minoriteter i norsk kulturpolitikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.11.2023
Digital cultural policies Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Digital cultural policy in Norway Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Rapids and backwaters Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Russetid - hva slags tid? Vitenskapelig artikkel i antologi 31.08.2023
Barn og unges kulturliv: kommunalt handlingsrom mellom nasjonale føringer og lokal praksis Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Struggles of Governance and Autonomy in the Field of Kulturskole Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.06.2023
Å gjøre kulturarv til miljøpoltikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.05.2023
Accountable countability Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.05.2023
Artistic careers and crises. How did the pandemic affect Norwegian artists? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.01.2023
LAMs as objects of knowledge and cultural policy Vitenskapelig artikkel i antologi 15.12.2022
Pandemic cultural policy Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2022
Museumsreformen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 09.12.2022
Mulighet og risiko. Digital kulturpolitikk for barn og unge Vitenskapelig artikkel i antologi 21.11.2022
Digital cultural policy. The story of a slow and reluctant revolution. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 16.11.2022