Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Lokale matfat Rapport 29.06.2022
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging Rapport 15.06.2022
«Forestillingen er avlyst» Rapport 13.05.2022
Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien Rapport i ekstern rapportserie 29.04.2022
Norsk jazzforums Medlemsundersøkelse 2021 Rapport 14.03.2022
Barn og unges kulturbruk Rapport 16.11.2021
Rammer for kunst Rapport 23.09.2021
Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren Rapport 20.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Gjerdrum kommune Notat 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Ullensaker kommune Notat 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Halden kommune Notat 13.09.2021
Tusenårsstaden Gulatinget Rapport 20.08.2021
Norsk Kvernsteinssenter Rapport 20.08.2021
Pardans og Halling Rapport 10.06.2021
Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk Rapport 06.05.2021