Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020
Dødelige hjem Foredrag 24.09.2020
Hva kan kommunen gjøre for å lykkes med utvikling? Foredrag 27.05.2020
Presentasjon av Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019 Foredrag 13.05.2020
An account of the academic institutionalisation of cultural policy research. A Nordic perspective. Artikkel 03.02.2020
Russetid – hva slags tid? Foredrag 13.01.2020
Bunad og business - bunad og identitet Foredrag 12.09.2018
Fremstillinger av kvinner i vikingtidskunsten Foredrag 29.07.2018
Kunstnere i Norge Bok 22.06.2018
Vikingtid som utgangspunkt for moderne kulturproduksjon Foredrag 26.05.2018
Vikingtid og middelalder for reiselivet Foredrag 16.05.2018
Visjoner og blindsoner Foredrag 18.04.2018
Kultur for å delta Artikkel 31.12.2017
Kulturens plass og rolle i UDs promotering av Norge i utlandet Foredrag 22.11.2017