Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Giftpraksiser i bygningsvernet Foredrag 06.09.2022
Toxic housekeeping, coal tar, chemical conservation and elemental exposures in Norwegian open-air museums Foredrag 16.06.2022
Inkludering i kulturskole Foredrag 10.06.2022
Giftpraksiser i bygningsvernet Foredrag 09.06.2022
Hvordan blir man egentlig eksportklar? Foredrag 30.09.2021
Gjenstandsbiografi som metode Foredrag 22.09.2021
Unwrapping Toxic Heritage. Foredrag 28.08.2021
Kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte ved bruk av digitale medier under koronapandemien Foredrag 06.05.2021
Covid-19 pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene Foredrag 04.05.2021
Erfaringshenting av digitale DKS-tilbud under korona-pandemien Foredrag 18.03.2021
Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020
Dødelige hjem Foredrag 24.09.2020
Hva kan kommunen gjøre for å lykkes med utvikling? Foredrag 27.05.2020
Presentasjon av Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019 Foredrag 13.05.2020