Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Mulighet og risiko. Digital kulturpolitikk for barn og unge Vitenskapelig artikkel i antologi 21.11.2022
Profesjonalitetens pris Vitenskapelig artikkel i antologi 02.05.2022
A land of milk and honey? Vitenskapelig artikkel i antologi 18.01.2022
Museum Fashion Photopgraphy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.03.2020
Faces of death Vitenskapelig artikkel i antologi 14.12.2018
Låtenes makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Økonomi og autonomi i tre delfelt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Hvem får arbeid og hvem får penger? Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Kunstnerisk produksjon og makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Seleksjon og lederskap i populærmusikken og samtidsmusikken Vitenskapelig artikkel i antologi 10.09.2018
The relational politics of aesthetics. An introduction Vitenskapelig artikkel i antologi 08.08.2018
Musical nation Bildung. The twin enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden. Vitenskapelig artikkel i antologi 08.08.2018
50 years of aesthetic construction work. The music policy of Arts Council Norway 1965–2015 Vitenskapelig artikkel i antologi 08.08.2018