Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 20.12.2003
Kulturarv og fortidsfølelse Artikkel 01.11.2003
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie Vitenskapelig artikkel 30.04.2003
Pionerer i regional kunstformidling Rapport 31.01.2003
Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.01.2003
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.09.2002
Scientific Approaches to the Arts: A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.06.2001
The First International Conference on Cultural Policy Research Vitenskapelig artikkel 09.02.2001
Offentlig kulturpolitikk i utakt? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 04.01.2001
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field Vitenskapelig artikkel 31.12.1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.02.1998
To dope or not to dope Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.06.1997
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 31.10.1996
Er demokratisering av kulturen mulig Artikkel 21.06.1905
Bokanmeldelse: Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Artikkel 17.06.1905