Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Mulighet og risiko. Digital kulturpolitikk for barn og unge Vitenskapelig artikkel i antologi 21.11.2022
Digital cultural policy. The story of a slow and reluctant revolution. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 16.11.2022
Fortellinger om kunstnerliv Vitenskapelig monografi 10.11.2022
Samling og utvikling Rapport 06.10.2022
Justifying creative work: Norwegian business support and the conflicting narratives of creative industries Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.09.2022
Toxic Heritage and museum policies Foredrag 22.09.2022
Developing creative careers by mentoring Foredrag 21.09.2022
Giftpraksiser i bygningsvernet Foredrag 06.09.2022
Blindsoner og brobyggere Bok 26.08.2022
Underveis med kunsten Notat 19.08.2022
Er det rom for kultur i norske kommuner? Notat 16.08.2022
Norske kunstnere og kulturarbeideres internasjonale virksomhet Notat 15.08.2022
Da Covid-19 traff den nordiske kultursektoren Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.08.2022
Lokale matfat Rapport 29.06.2022
Toxic housekeeping, coal tar, chemical conservation and elemental exposures in Norwegian open-air museums Foredrag 16.06.2022