Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Heritage volunteering in Norway. A heritage from within. Foredrag 03.06.2024
Trenger den kommunale kultursektoren staten i ryggen? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 29.05.2024
Levende kulturarv Rapport 23.05.2024
Presentasjon av rapporten: "God dag mitt navn er kunstner, vurdering og erfaringsinnhenting av DKS-LAB" Foredrag 08.05.2024
Medlemsundersøkelser Norges Musikkorps Forbund 2023/2024 Rapport 29.04.2024
Medlemsundersøkelser Norges Musikkorps Forbund 2023/2024 Foredrag 28.04.2024
Creating careers in the kingdom of content Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 27.03.2024
Innholdsmangfold i norske filmer og serier Rapport 04.03.2024
Hvordan undersøke kunstneres inntekter? Notat 16.02.2024
Tillit som kapital i samisk næringsliv Foredrag 09.02.2024
Kreativ næring i Møre og Romsdal Rapport 02.02.2024
Avskjeden med insektene - og en feiring av kulturen? Foredrag 26.01.2024
Museum med muligheter Rapport 03.01.2024
Mot en grønn og bærekraftig kultursektor Foredrag 01.12.2023
«Goddag, mitt navn er kunstner» Rapport 23.11.2023