Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

Giftpraksiser i bygningsvernet Foredrag 06.09.2022
Toxic housekeeping, coal tar, chemical conservation and elemental exposures in Norwegian open-air museums Foredrag 16.06.2022
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging Rapport 15.06.2022
Inkludering i kulturskole Foredrag 10.06.2022
Giftpraksiser i bygningsvernet Foredrag 09.06.2022
En digitalt utvidet kulturstatistikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.05.2022
Will the EU’s directive on copyright in the digital market change the power balance of the music industry? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 20.05.2022
How concert promoters think Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 19.05.2022
«Forestillingen er avlyst» Rapport 13.05.2022
Profesjonalitetens pris Vitenskapelig artikkel i antologi 02.05.2022
Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien Rapport i ekstern rapportserie 29.04.2022
Norsk jazzforums Medlemsundersøkelse 2021 Rapport 14.03.2022
A land of milk and honey? Vitenskapelig artikkel i antologi 18.01.2022
A Blind Spot? Cultural Field Perspectives on Tourism Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 13.12.2021
Frivillig kulturvern Vitenskapelig monografi 01.12.2021