Publikasjoner om Kulturliv og kulturpolitikk

«Goddag, mitt navn er kunstner» Rapport 23.11.2023
Nasjonale minoriteter i norsk kulturpolitikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.11.2023
Digital cultural policies Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Digital cultural policy in Norway Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Rapids and backwaters Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Toxic agents and their agency - Foredrag 24.10.2023
Et samfunnsbærende språk Foredrag 13.09.2023
Russetid - hva slags tid? Vitenskapelig artikkel i antologi 31.08.2023
The Bildung Paradox Paper 25.08.2023
Present absence Paper 24.08.2023
Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet Rapport 15.08.2023
Barn og unges kulturliv: kommunalt handlingsrom mellom nasjonale føringer og lokal praksis Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Struggles of Governance and Autonomy in the Field of Kulturskole Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.06.2023
Et samfunnsbærende språk Rapport 23.06.2023
Mot en grønn og bærekraftig kultursektor Foredrag 21.06.2023