Nyheter om Kulturliv og kulturpolitikk

 • Fortellinger om kunstnerliv.

  I 1999 intervjuet Per Mangset kunstnerstudenter. 20 år etter ble de intervjuet igjen om sitt kunstnerliv. Det har det blitt bok av.

  09.11.2022

 • Vi har fått ny doktor

  Åsne Dahl Haugsevje disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Blindsoner og brobyggere: Verdsettelse av arbeid i kreativ næring». Vi har intervjuet henne.

  07.09.2022

 • Er det rom for kultur i norske kommuner?

  Både ja og nei, i følge undersøkelsen vi har gjort av bruken av, og behovet for, kulturlokaler i 17 kommuner.

  01.09.2022

 • Pioneren Turnéorganisasjonen har fått sin historie

  I tredve år drev Turnéorganisasjonen med kunstformidling til barn og unge i Hedmark. Nå har Turneorganisasjonen fått sin historie.

  19.08.2022

 • Bygdekvinner kan bærekraftig matkunnskap

  Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag er godt rustet for å formidle kunnskap om tradisjonsmat og bærekraftig matkunnskap. Det viser en ny vurdering fra Telemarksforsking.

  01.07.2022

 • Færre barn og unge brukte kulturtilbud under pandemien

  I en fersk undersøkelse fra Telemarksforsking svarte hele 78 % av kommunene at kulturaktiviteten har falt under pandemien. Frafallet er særlig stort blant barn og unge.

  16.06.2022

 • Forestillingen er avlyst

  Torsdag 19. mai lanserer Telemarksforsking sin rapport om tekniker-situasjonen innenfor sceneteknisk bransje etter koronapandemien. Dette skjer på Victoria Nasjonale Jazzscene i Oslo.

  18.05.2022

 • Musikernes arbeidshverdag som bok

  Nå har musikere som yrkesgruppe fått sin arbeidshverdag og yrkesrolle beskrevet i en egen bok. Telemarksforsking bidrar med flere kapitler.

  19.04.2022

 • A land of milk and honey

  Norsk kulturpolitikk bør beholde sin relasjon til den nordiske velferdsmodellen. Det konkluderer kulturforsker Ola Berge i en forskningsartikkel i den nyutgitte boka: Cultural Policy in the Nordic Welfare States.

  04.02.2022

 • Kunstnere under pandemien

  Den er store forskjeller i hvordan pandemien har påvirket kunstnernes inntekt og arbeidstid, viser foreløpige funn fra Kunstnerundersøkelsen.

  15.12.2021

 • Kulturelle blindsoner

  Hva er en turist, og er turisten en mulig kunde for kreativ næring? Dette spørsmålet blir belyst i en ny forskningsartikkel som kulturforsker Åsne Dahl Haugsevje har skrevet sammen med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  13.12.2021

 • Stedlig, kroppslig og med følelser – Kulturvern innenfra!

  8. desember lanseres boka "Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra", med et seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det er Telemarksforsknings Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe som er forfatterne bak boka.

  03.12.2021

 • Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden

  De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka "Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden" presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.

  18.11.2021

 • Fremtidens kulturbruk blant barn og unge

  I dag holdes Kulturtankens store konferanse om barn og unges framtidige kulturbruk. Her presenterer seniorforsker Nanna Løkka hovedfunnene fra rapporten: Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang.

  17.11.2021

 • Når kulturarv blir kart og matematikk

  Kulturarv kan drukne i miljøfaglige og økonomiske interesser i statlige konsekvensanalyser, viser en ny studie fra Telemarksforsking.

  05.11.2021