Nyheter om Kulturliv og kulturpolitikk

 • Færre barn og unge brukte kulturtilbud under pandemien

  I en fersk undersøkelse fra Telemarksforsking svarte hele 78 % av kommunene at kulturaktiviteten har falt under pandemien. Frafallet er særlig stort blant barn og unge.

  16.06.2022

 • Forestillingen er avlyst

  Torsdag 19. mai lanserer Telemarksforsking sin rapport om tekniker-situasjonen innenfor sceneteknisk bransje etter koronapandemien. Dette skjer på Victoria Nasjonale Jazzscene i Oslo.

  18.05.2022

 • Musikernes arbeidshverdag som bok

  Nå har musikere som yrkesgruppe fått sin arbeidshverdag og yrkesrolle beskrevet i en egen bok. Telemarksforsking bidrar med flere kapitler.

  19.04.2022

 • A land of milk and honey

  Norsk kulturpolitikk bør beholde sin relasjon til den nordiske velferdsmodellen. Det konkluderer kulturforsker Ola Berge i en forskningsartikkel i den nyutgitte boka: Cultural Policy in the Nordic Welfare States.

  04.02.2022

 • Kunstnere under pandemien

  Den er store forskjeller i hvordan pandemien har påvirket kunstnernes inntekt og arbeidstid, viser foreløpige funn fra Kunstnerundersøkelsen.

  15.12.2021

 • Kulturelle blindsoner

  Hva er en turist, og er turisten en mulig kunde for kreativ næring? Dette spørsmålet blir belyst i en ny forskningsartikkel som kulturforsker Åsne Dahl Haugsevje har skrevet sammen med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  13.12.2021

 • Stedlig, kroppslig og med følelser – Kulturvern innenfra!

  8. desember lanseres boka "Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra", med et seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det er Telemarksforsknings Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe som er forfatterne bak boka.

  03.12.2021

 • Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden

  De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka "Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden" presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.

  18.11.2021

 • Fremtidens kulturbruk blant barn og unge

  I dag holdes Kulturtankens store konferanse om barn og unges framtidige kulturbruk. Her presenterer seniorforsker Nanna Løkka hovedfunnene fra rapporten: Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang.

  17.11.2021

 • Når kulturarv blir kart og matematikk

  Kulturarv kan drukne i miljøfaglige og økonomiske interesser i statlige konsekvensanalyser, viser en ny studie fra Telemarksforsking.

  05.11.2021

 • Kultursektoren i et digitalt laboratorium

  Kulturforsker Ole Marius Hylland gjorde digitalt feltarbeid i pandemiens 100 første dager. Han fant at de digitale utprøvingene i kultursektoren bare skapte midlertidige endringer.

  18.10.2021

 • Rammer for kunst

  SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høyskolen i Volda har et svakt organisatorisk grunnlag. Det er også ubalanse mellom senterets nasjonale og internasjonale ambisjoner og dets relativt svake styringsdokumenter. Det viser en evaluering utført av Telemarksforskning.

  27.09.2021

 • Et europeisk perspektiv på verdier i kultursektoren

  16.-17. september 2021 møttes forskere fra sju europeiske land til workshop i Porto i Portugal.

  20.09.2021

 • Norsk fylleordbok

  Seniorforsker Ole Marius Hylland har nylig kommet med boka "Norsk fylleordbok. Nordmenns språklige fornemmelse for alkohol".

  23.08.2021

 • Bygda dansar!

  Folkedansprosjektet Bygda dansar har bidratt til økt positiv aktivitet rundt folkedans, men det har også vært interessekonflikter og utfordringer. Det viser vår evaluering av danseprosjektet som har reist fra fylke til fylke gjennom tjue år.

  10.06.2021