Nyheter om Kulturliv og kulturpolitikk

 • Et laboratorium for kunstnermøter

  Hvilke erfaringer er gjort etter tre år med DKS-LAB for visuell kunst? En ny rapport fra Telemarksforsking belyser dette og løfter fram læringspunkter for det videre arbeidet.

  24.11.2023

 • "Små midler kan skape store endringer"

  Det konstanterer Telemarksforskings seniorforsker Nanna Løkka, etter å ha besøkt den Bulgarske kommunen Elena i forbindelse med avslutningen av EØS-prosjektet GALOP.

  26.10.2023

 • Oslo på topp i Norsk Kulturindeks 2022

  Etter mange år der Røros har toppet Norsk Kulturindeks har vi nå en ny kommune på topp, Oslo.

  29.09.2023

 • Virkemidler og nettverk for kreativ næring

  I to nylig oppstartede prosjekter skal Telemarksforsking kartlegge kulturelle og kreative næringers nettverk og deres behov for offentlige virkemidler.

  01.09.2023

 • Kultursektoren møter Agenda 2030

  Hva skjer når kulturpolitikken og kultursektoren møter Agenda 2030 og kravene om bærekraftig omstilling? Dette spørsmålet belyses i en ny rapport fra Telemarksforsking.

  21.08.2023

 • Profesjonalitet og frivillighet

  Torsdag 17.08 lanseres rapporten Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet. Dette skjer på Arendalsuka.

  16.08.2023

 • Styring av kulturskolen

  Forskerne Ola Kveseth Berge og Mari Torvik Heian har sammen med Elin Angelo fra NTNU nylig publisert i tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education.

  03.07.2023

 • Norsk – et samfunnsbærende språk

  Telemarksforsking har utredet alternativer for organisering av et forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk.

  23.06.2023

 • Årets Kulturrikets tilstand til Kulturytring Drammen

  Aktivisme og ytringsrom i kunst- og kulturfeltet, digitalisering og kunstig intelligens og kulturpolitikk og bærekraft, er temaer for årets Kulturrikets tilstand.

  15.06.2023

 • Da kulturminnevern ble miljøpolitikk

  Hvordan ble kulturminnevern til miljøsak og miljøpolitikk? Dette er det sentrale spørsmålet i en artikkel som nylig ble publisert av seniorforsker Anne-Sofie Hjemdahl.

  12.06.2023

 • Digital kulturbruk blant ungdom

  I en nylig publisert artikkel om kulturbruk blant ungdom, påpeker seniorforskerne Ole Marius Hylland og Bård Kleppe viktigheten av å inkludere digital kultur i studier om kulturforbruk.

  23.05.2023

 • Utreder kulturbruk

  I tiden framover skal Telemarksforsking gjennomføre en kunnskapskartlegging knyttet til kulturbruk og kulturbegrep. Dette skjer på oppdrag for Kulturdirektoratet.

  10.05.2023

 • Kunstnernes inntekter er kartlagt

  Telemarksforsking har kartlagt kunstnernes inntekter for 2019. Undersøkelsen viser at flere kunstnergrupper har hatt en god inntektsutvikling de siste årene.

  20.04.2023

 • Et sted for kunstnere

  Satsingen "Kunstnerbyen Skien" har i hovedsak fungert godt, og Skien har blitt en bedre by å bo i for kunstnere enn før satsingen. Dette viser en ny rapport fra Telemarksforsking.

  24.02.2023

 • Å bygge bru på dugnad

  Hvordan kan frivillig kulturvernarbeid bidra til sosial verdiskaping, og hvordan kan kulturmiljø brukes som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid?

  24.01.2023