Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Norsk fylleordbok

  Seniorforsker Ole Marius Hylland har nylig kommet med boka "Norsk fylleordbok. Nordmenns språklige fornemmelse for alkohol".

  23.08.2021

 • Bygda dansar!

  Folkedansprosjektet Bygda dansar har bidratt til økt positiv aktivitet rundt folkedans, men det har også vært interessekonflikter og utfordringer. Det viser vår evaluering av danseprosjektet som har reist fra fylke til fylke gjennom tjue år.

  10.06.2021

 • Digital undervisning i kulturskolen

  Det er en utbredt ambivalens blant rektorer, lærere, elever og foresatte i kulturskolen når det kommer til digital undervisning. I en ny rapport anbefales det å legge vekt på å utvikle en digital kulturskoledidaktikk.

  25.05.2021

 • Covid-19 og kultursektoren: krise?

  De nordiske kultursektorene har blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. Selv om smitteverntiltakene har blitt praktisert noe ulikt, er det mange likheter mellom de nordiske landene når vi ser på hvordan kultursektoren har blitt påvirket.

  12.05.2021

 • Digitale festivalar kan ikkje erstatte fysiske festivalar

  Forskarar frå Telemarksforsking og Høgskolen i Innlandet har studert korleis pandemien påverkar festivalproduksjon og -oppleving. Funna indikerer at publikum ser på digitale og fysiske festivalar som to heilt ulike opplevingar.

  06.04.2021

Se flere nyheter