Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Et laboratorium for kunstnermøter

  Hvilke erfaringer er gjort etter tre år med DKS-LAB for visuell kunst? En ny rapport fra Telemarksforsking belyser dette og løfter fram læringspunkter for det videre arbeidet.

  24.11.2023

 • "Små midler kan skape store endringer"

  Det konstanterer Telemarksforskings seniorforsker Nanna Løkka, etter å ha besøkt den Bulgarske kommunen Elena i forbindelse med avslutningen av EØS-prosjektet GALOP.

  26.10.2023

 • Oslo på topp i Norsk Kulturindeks 2022

  Etter mange år der Røros har toppet Norsk Kulturindeks har vi nå en ny kommune på topp, Oslo.

  29.09.2023

 • Virkemidler og nettverk for kreativ næring

  I to nylig oppstartede prosjekter skal Telemarksforsking kartlegge kulturelle og kreative næringers nettverk og deres behov for offentlige virkemidler.

  01.09.2023

 • Kultursektoren møter Agenda 2030

  Hva skjer når kulturpolitikken og kultursektoren møter Agenda 2030 og kravene om bærekraftig omstilling? Dette spørsmålet belyses i en ny rapport fra Telemarksforsking.

  21.08.2023

Se flere nyheter