Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Digital kulturbruk blant ungdom

  I en nylig publisert artikkel om kulturbruk blant ungdom, påpeker seniorforskerne Ole Marius Hylland og Bård Kleppe viktigheten av å inkludere digital kultur i studier om kulturforbruk.

  23.05.2023

 • Utreder kulturbruk

  I tiden framover skal Telemarksforsking gjennomføre en kunnskapskartlegging knyttet til kulturbruk og kulturbegrep. Dette skjer på oppdrag for Kulturdirektoratet.

  10.05.2023

 • Kunstnernes inntekter er kartlagt

  Telemarksforsking har kartlagt kunstnernes inntekter for 2019. Undersøkelsen viser at flere kunstnergrupper har hatt en god inntektsutvikling de siste årene.

  20.04.2023

 • Et sted for kunstnere

  Satsingen "Kunstnerbyen Skien" har i hovedsak fungert godt, og Skien har blitt en bedre by å bo i for kunstnere enn før satsingen. Dette viser en ny rapport fra Telemarksforsking.

  24.02.2023

 • Å bygge bru på dugnad

  Hvordan kan frivillig kulturvernarbeid bidra til sosial verdiskaping, og hvordan kan kulturmiljø brukes som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid?

  24.01.2023

Se flere nyheter