Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Virkemidler og nettverk for kreativ næring

  I to nylig oppstartede prosjekter skal Telemarksforsking kartlegge kulturelle og kreative næringers nettverk og deres behov for offentlige virkemidler.

  01.09.2023

 • Kultursektoren møter Agenda 2030

  Hva skjer når kulturpolitikken og kultursektoren møter Agenda 2030 og kravene om bærekraftig omstilling? Dette spørsmålet belyses i en ny rapport fra Telemarksforsking.

  21.08.2023

 • Profesjonalitet og frivillighet

  Torsdag 17.08 lanseres rapporten Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet. Dette skjer på Arendalsuka.

  16.08.2023

 • Styring av kulturskolen

  Forskerne Ola Kveseth Berge og Mari Torvik Heian har sammen med Elin Angelo fra NTNU nylig publisert i tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education.

  03.07.2023

 • Norsk – et samfunnsbærende språk

  Telemarksforsking har utredet alternativer for organisering av et forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk.

  23.06.2023

Se flere nyheter