Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden

  De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka "Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden" presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.

  18.11.2021

 • Fremtidens kulturbruk blant barn og unge

  I dag holdes Kulturtankens store konferanse om barn og unges framtidige kulturbruk. Her presenterer seniorforsker Nanna Løkka hovedfunnene fra rapporten: Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang.

  17.11.2021

 • Når kulturarv blir kart og matematikk

  Kulturarv kan drukne i miljøfaglige og økonomiske interesser i statlige konsekvensanalyser, viser en ny studie fra Telemarksforsking.

  05.11.2021

 • Kultursektoren i et digitalt laboratorium

  Kulturforsker Ole Marius Hylland gjorde digitalt feltarbeid i pandemiens 100 første dager. Han fant at de digitale utprøvingene i kultursektoren bare skapte midlertidige endringer.

  18.10.2021

 • Rammer for kunst

  SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høyskolen i Volda har et svakt organisatorisk grunnlag. Det er også ubalanse mellom senterets nasjonale og internasjonale ambisjoner og dets relativt svake styringsdokumenter. Det viser en evaluering utført av Telemarksforskning.

  27.09.2021

Se flere nyheter