Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitiske analyser. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, bøker og foredrag.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Korleis styrke kulturell og kreativ næring?

  Verksemder i kulturell og kreativ næring fell i mange tilfelle mellom to stolar; i eit tomrom mellom næringspolitikk og kulturpolitikk. Ein ny rapport skisserer konkrete tiltak for å satse på næringa.

  23.02.2024

 • Skeives erfaringer med deltakelse i idretten

  Telemarksforsking skal gjennomføre et forskningsprosjekt om skeives erfaringer med deltakelse i breddeidretten. Begrepet skeiv brukes som en overordnet betegnelse, og omfatter de som identifiserer seg med et eller flere begreper som tilhører lhbt+-kategorien.

  05.01.2024

 • Et laboratorium for kunstnermøter

  Hvilke erfaringer er gjort etter tre år med DKS-LAB for visuell kunst? En ny rapport fra Telemarksforsking belyser dette og løfter fram læringspunkter for det videre arbeidet.

  24.11.2023

 • "Små midler kan skape store endringer"

  Det konstanterer Telemarksforskings seniorforsker Nanna Løkka, etter å ha besøkt den Bulgarske kommunen Elena i forbindelse med avslutningen av EØS-prosjektet GALOP.

  26.10.2023

 • Oslo på topp i Norsk Kulturindeks 2022

  Etter mange år der Røros har toppet Norsk Kulturindeks har vi nå en ny kommune på topp, Oslo.

  29.09.2023

Se flere nyheter