Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Færre barn og unge brukte kulturtilbud under pandemien

  I en fersk undersøkelse fra Telemarksforsking svarte hele 78 % av kommunene at kulturaktiviteten har falt under pandemien. Frafallet er særlig stort blant barn og unge.

  16.06.2022

 • Forestillingen er avlyst

  Torsdag 19. mai lanserer Telemarksforsking sin rapport om tekniker-situasjonen innenfor sceneteknisk bransje etter koronapandemien. Dette skjer på Victoria Nasjonale Jazzscene i Oslo.

  18.05.2022

 • Musikernes arbeidshverdag som bok

  Nå har musikere som yrkesgruppe fått sin arbeidshverdag og yrkesrolle beskrevet i en egen bok. Telemarksforsking bidrar med flere kapitler.

  19.04.2022

 • A land of milk and honey

  Norsk kulturpolitikk bør beholde sin relasjon til den nordiske velferdsmodellen. Det konkluderer kulturforsker Ola Berge i en forskningsartikkel i den nyutgitte boka: Cultural Policy in the Nordic Welfare States.

  04.02.2022

 • Kunstnere under pandemien

  Den er store forskjeller i hvordan pandemien har påvirket kunstnernes inntekt og arbeidstid, viser foreløpige funn fra Kunstnerundersøkelsen.

  15.12.2021

Se flere nyheter