Kulturliv og kulturpolitikk

Forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking har i mer enn 30 år vært et ledende miljø for kulturpolitisk forskning og formidling. Vi jobber tverrfaglig og empirinært, og benytter både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskningen. Forskningen formidles i hovedsak gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, foredrag og bøker.

Aktuelle temasider

Aktuelle saker

 • Fortellinger om kunstnerliv.

  I 1999 intervjuet Per Mangset kunstnerstudenter. 20 år etter ble de intervjuet igjen om sitt kunstnerliv. Det har det blitt bok av.

  09.11.2022

 • Vi har fått ny doktor

  Åsne Dahl Haugsevje disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Blindsoner og brobyggere: Verdsettelse av arbeid i kreativ næring». Vi har intervjuet henne.

  07.09.2022

 • Er det rom for kultur i norske kommuner?

  Både ja og nei, i følge undersøkelsen vi har gjort av bruken av, og behovet for, kulturlokaler i 17 kommuner.

  01.09.2022

 • Pioneren Turnéorganisasjonen har fått sin historie

  I tredve år drev Turnéorganisasjonen med kunstformidling til barn og unge i Hedmark. Nå har Turneorganisasjonen fått sin historie.

  19.08.2022

 • Bygdekvinner kan bærekraftig matkunnskap

  Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag er godt rustet for å formidle kunnskap om tradisjonsmat og bærekraftig matkunnskap. Det viser en ny vurdering fra Telemarksforsking.

  01.07.2022

Se flere nyheter