Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Myter om kommunen Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Hvordan kommuner tenker Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Øremerket finansiering av kommunale velferdstjenester Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Har kommunereform lettet presset på små generalistkommuner? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Kommunalismens arv, velferdsstaten og samfunnsforskning i lokale verdener Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Praktisk, analytisk kunnskap om demokrati og kommunal sektor Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.09.2020
Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Alderdom i det teknologiske Utopia? Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2020
Læring av feilslåtte innovasjoner Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2019
Styringsutfordringer knyttet til interkommunale samarbeid Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.12.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019
Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2018
Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State Vitenskapelig monografi 15.02.2018