Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.09.2020
Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Alderdom i det teknologiske Utopia? Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2020
Læring av feilslåtte innovasjoner Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2019
Styringsutfordringer knyttet til interkommunale samarbeid Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.12.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019
Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2018
Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State Vitenskapelig monografi 15.02.2018
Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian context Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2017
The Protestant Ethic and the Spirit of Political Resistance: Notes on the Political Roots of Egalitarianism in Scandinavia Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2017
Ambitions and tensions in the creation of a new urban neighbourhood Vitenskapelig artikkel i antologi 01.04.2017
Family therapy and holistic complexity Vitenskapelig artikkel i antologi 01.03.2017
Fattigdomsproblemet i rike land Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.03.2017
Hyttekommunenes økonomi Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.02.2017