Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2021 Rapport 31.05.2023
Kapitalstrukturer i private barnehager 2021 Rapport 31.05.2023
Startlån Rapport 04.05.2023
Kostnader i barnehagene 2021 Rapport 16.03.2023
Kommunal administrasjon i storbyene Rapport i ekstern rapportserie 12.01.2023
Nasjonale satser til private barnehager i 2023 Notat 06.10.2022
Ressurs- og organisasjonsanalyse Askvoll kommune Rapport 16.06.2022
Bærekraftig drift Sigdal kommune Rapport 16.06.2022
Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid Notat 25.05.2022
Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020 Rapport 23.05.2022
Kapitalstrukturer i private barnehager 2020 Rapport 23.05.2022
Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår Rapport 17.03.2022
Kostnader i barnehagene 2020 Rapport 15.03.2022
Kapitalkostnader i kommunene Notat 10.12.2021
Nasjonale satser til private barnehager i 2022 Notat 12.10.2021