Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Kostnader i barnehagene 2019 Rapport 16.03.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak – Nærøysund kommune Notat 12.02.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak - Åsnes kommune Notat 12.02.2021
Analyse av omstillingspotensial og menypakke av tiltak – Nesbyen kommune Notat 12.02.2021
Drifts- og ressursbruksanalyse – Osterøy kommune Rapport 04.02.2021
1+1=3 ? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Notat 10.12.2020
Evaluering av Lister PPT Rapport 25.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021 Notat 04.11.2020
Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi Rapport 06.10.2020
Kommunal eller privat ny 6-avdelings barnehage i Ørsta? Notat 01.10.2020
Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner Rapport 18.06.2020
Skole- og barnehagestruktur for Kvinnherad kommune Notat 04.06.2020
Kostnader ved skole- og barnehagedrift i Risør Notat 04.06.2020
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 19.05.2020