Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling Foredrag 28.04.2021
Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
Foredrag: 1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Foredrag 03.12.2020
Foredrag: Innovasjon og risiko Foredrag 28.10.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Foredrag: Innovasjon i små distriktskommuner Foredrag 30.09.2020
Foredrag: Samskaping Foredrag 15.09.2020
Foredrag: Drivere og barrierer for velfungerende regionale partnerskap Foredrag 02.09.2020
Kronikk: Innovasjonsvettreglene Artikkel 13.08.2020
Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko Artikkel 30.06.2020
Det er tid for radikal innovasjon Artikkel 15.05.2020
Læring av feilslåtte innovasjoner Foredrag 05.05.2020
Hvordan snu befolkningsnedgang til oppgang? Artikkel 06.03.2020
Innovasjon og risiko Foredrag 04.02.2020
Co-creation Foredrag 30.01.2020