Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 Foredrag 02.12.2022
Frie inntekter og utjevning i inntektssystemet – er det behov for endring? Foredrag 12.09.2022
Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling Foredrag 28.04.2021
Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Foredrag 03.12.2020
Foredrag: Innovasjon og risiko Foredrag 28.10.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Foredrag: Innovasjon i små distriktskommuner Foredrag 30.09.2020
Foredrag: Samskaping Foredrag 15.09.2020
Drivere og barrierer for velfungerende regionale partnerskap Foredrag 02.09.2020
Kronikk: Innovasjonsvettreglene Artikkel 13.08.2020
Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko Artikkel 30.06.2020
Det er tid for radikal innovasjon Artikkel 15.05.2020
Læring av feilslåtte innovasjoner Foredrag 05.05.2020
Hvordan snu befolkningsnedgang til oppgang? Artikkel 06.03.2020