Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Kostnader i barnehagene 2019 Rapport 16.03.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak – Nærøysund kommune Notat 12.02.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak - Åsnes kommune Notat 12.02.2021
Analyse av omstillingspotensial og menypakke av tiltak – Nesbyen kommune Notat 12.02.2021
Drifts- og ressursbruksanalyse – Osterøy kommune Rapport 04.02.2021
Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
1+1=3 ? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Notat 10.12.2020
Foredrag: 1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Foredrag 03.12.2020
Evaluering av Lister PPT Rapport 25.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021 Notat 04.11.2020
Foredrag: Innovasjon og risiko Foredrag 28.10.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi Rapport 06.10.2020
Kommunal eller privat ny 6-avdelings barnehage i Ørsta? Notat 01.10.2020