Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Nasjonale satser til private barnehager i 2023 Notat 06.10.2022
Ressurs- og organisasjonsanalyse Askvoll kommune Rapport 16.06.2022
Bærekraftig drift Sigdal kommune Rapport 16.06.2022
Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid Notat 25.05.2022
Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020 Rapport 23.05.2022
Kapitalstrukturer i private barnehager 2020 Rapport 23.05.2022
Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår Rapport 17.03.2022
Kostnader i barnehagene 2020 Rapport 15.03.2022
Kapitalkostnader i kommunene Notat 10.12.2021
Nasjonale satser til private barnehager i 2022 Notat 12.10.2021
Evaluering av vertskommunesamarbeid om barnevern og PPT Rapport 20.09.2021
Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019 Rapport 17.09.2021
Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune Rapport 16.09.2021
Analyseoppdrag Vegårshei kommune Notat 16.09.2021
Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser Rapport i ekstern rapportserie 31.08.2021