Publikasjoner om Kommunal økonomi og styring

Nasjonale satser til private barnehager i 2024 Notat 06.10.2023
Snipp, snapp, snute?... Rapport i ekstern rapportserie 12.09.2023
Kommunale inntekter i Kongsvingerregionen Notat 05.09.2023
Myter om kommunen Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Hvordan kommuner tenker Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Øremerket finansiering av kommunale velferdstjenester Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Har kommunereform lettet presset på små generalistkommuner? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Kommunalismens arv, velferdsstaten og samfunnsforskning i lokale verdener Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Praktisk, analytisk kunnskap om demokrati og kommunal sektor Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2021 Rapport 31.05.2023
Kapitalstrukturer i private barnehager 2021 Rapport 31.05.2023
Startlån – Variasjon i kommunal praksis og forvaltning Rapport 04.05.2023
Kostnader i barnehagene 2021 Rapport 16.03.2023
Kommunal administrasjon i storbyene Rapport i ekstern rapportserie 12.01.2023
Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 Foredrag 02.12.2022