Kommunal økonomi og styring

Forskergruppa jobber med temaene økonomi og styring i kommunesektoren på flere nivåer: den interne driften i enkeltkommuner, samhandlingen mellom kommuner og den nasjonale kommunesektoren og styringen av denne.

Vi er en sentral leverandør av kunnskap om finansieringen av kommunesektoren. Gjennom prosjekter både for enkeltkommuner og nasjonale oppdragsgivere kombinerer vi innsikt i praksisfeltet med oversikt over den teoretiske og historiske bakgrunnen for styringen av kommunesektoren. I siste gjennomgang av inntektssystemet var Trond Erik Lunder medlem av utvalget som gjennomgikk inntektssystemet for kommunene og leder av utvalget som gjennomgikk inntektssystemet for fylkene.

Denne kunnskapen brukes blant annet i drifts- og organisasjonsanalyser og rådgivning overfor enkeltkommuner, i utredninger av kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid, evaluering av tilskuddsordninger og i prosjekter knyttet til inntektssystemet for kommunene. Vi tilbyr også løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon gjennom rammeavtaler med en lang rekke kommuner.

Aktuelle saker

 • Telemarksforsking anbefaler kommunene å bruke startlån

  Politikere, administrasjon og de kommunale tjenestene må bli gjort kjent med startlånsordningen, viser ny rapport fra Telemarksforsking.

  12.05.2023

 • Økonomien i barnehagesektoren 2021

  Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er tilbake på normalt nivå. Det viser analyser av kostnadene for barnehagesektoren i 2021.

  16.03.2023

 • Startlånsordningen i kommunene

  På oppdrag fra Husbanken skal Telemarksforsking se nærmere på kommunenes praksis knyttet til startlånsordningen

  28.10.2022

 • Verdier flyttes ut av barnehagesektoren

  De private barnehagene har hatt god lønnsomhet, og over tid har de bygget opp en stor egenkapital. Overskuddet blir sjelden tatt ut som utbytte. Det er først ved salg at egenkapitalen frigjøres. De siste par årene har det vært flere store salg av barnehageeiendommer ut av barnehagesektoren.

  25.05.2022

 • Ny rapport om økonomien i barnehagesektoren

  Koronapandemien har hatt små økonomiske konsekvenser for barnehagene, viser analyser av 2020-tall.

  15.03.2022

Se flere nyheter