Kommunal økonomi og styring

Forskergruppa jobber med temaene økonomi og styring i kommunesektoren på flere nivåer: analyser av den interne driften i enkeltkommuner, analyser av forholdet mellom kommuner og analyser av den nasjonale kommunesektoren og styringen av denne.

Vi er en sentral leverandør av kunnskap om finansieringen av kommunesektoren. Gjennom prosjekter både for enkeltkommuner og nasjonale oppdragsgivere kombinerer vi innsikt i praksisfeltet med oversikt over den teoretiske og historiske bakgrunnen for styringen av kommunesektoren.

Denne kunnskapen brukes blant annet i drifts- og organisasjonsgjennomganger for enkeltkommuner, i utredninger av kommunesammenslåing, evaluering av tilskuddsordninger og i prosjekter knyttet til inntektssystemet for kommunene. Vi tilbyr også løpende kommunaløkonomisk dokumentasjon gjennom rammeavtaler med en lang rekke kommuner.

Aktuelle saker

Se flere nyheter