Publikasjoner om Kommunal og regional utvikling

Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public Sector Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.11.2022
From Bilbao to Bodø: how cultural flagships are transforming local cultural life Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.01.2022
Local development policy: do new culture houses have an impact on migration? The case of Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.03.2021
Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig stedsutvikling Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.05.2019
Hvorfor vokser steder? Vitenskapelig monografi 03.06.2018
Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemat Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.08.2016
Community Supported Agriculture (CSA) as a transformational act Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 05.01.2016
Foraging for love Vitenskapelig artikkel i antologi 15.10.2014
The restructuring of the old industrial region of Grenland in Norway: Between lock-in, adjustment and renewal. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.08.2014
Forskningsbasert entreprenørskap Vitenskapelig artikkel i antologi 20.06.2006
Entreprenørskap i ulike regionale kontekster Vitenskapelig artikkel i antologi 20.06.2006
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production Vitenskapelig artikkel i antologi 15.06.2002
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production Vitenskapelig artikkel 25.01.2001
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway Vitenskapelig artikkel 30.06.1995
Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge Vitenskapelig artikkel 28.02.1993