Publikasjoner om Kommunal og regional utvikling

Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud Rapport 16.05.2023
Et glødepunkt i Rakkestad Rapport 28.02.2023
Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark Notat 31.01.2023
Unge voksne i Sandefjord Notat 15.12.2022
Raskere E6 til byen Notat 09.12.2022
Konsekvensutredning for Vestfold og Telemark idrettskrets Rapport 01.12.2022
Tillitsmåling Krødsherad Notat 27.09.2022
Omstilling i Kongsvingerregionen Rapport 16.09.2022
Hvordan bli en attraktiv kommune? Rapport 19.08.2022
Tillitsmåling i Nore og Uvdal 2021 Notat 06.07.2022
Evaluering av ordningen med regional omstilling Rapport 04.07.2022
Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer Rapport 25.05.2022
Regional analyse for Asker 2021 Rapport 20.12.2021
Regional analyse for Aure 2021 Rapport 20.12.2021
Regional analyse for Bjørnafjorden 2021 Rapport 20.12.2021