Publikasjoner om Kommunal og regional utvikling

Drammen Foredrag 01.12.2020
Stavanger og Stavangerregionen Foredrag 29.10.2020
Haugalandet Foredrag 28.10.2020
Attraktivitetsmodellen, utviklingen i Trysil og framtidsutsikter Foredrag 23.10.2020
Tillitsmåling i Skien Foredrag 22.10.2020
Regional analyse for Orkdalregionen Foredrag 09.10.2020
Scenarier for vekst i Fredrikstad Foredrag 07.10.2020
Regional analyse for Trondheimsregionen Foredrag 25.09.2020
What is the key to viable and sustainable communities? Foredrag 23.09.2020
Scenarier for befolkningsutvikling Foredrag 18.09.2020
Regional analyse for Elverum Foredrag 09.09.2020
Regional analyse for Hitra Foredrag 08.09.2020
Midt-Telemark Foredrag 07.09.2020
Regional analyse for Sogn Foredrag 04.09.2020
Regionale analyser for Danmark Foredrag 19.08.2020