Publikasjoner om Kommunal og regional utvikling

Finnmark: Befolkning, demografi, arbeidsplasser, attraktivitet og framtidsutsikter Foredrag 09.01.2024
Fosen: Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og framtidsscenarier Foredrag 28.11.2023
Meløy: Utvikling befolkning og næringsliv, scenarier og attraktivitet Foredrag 22.11.2023
Mosseregionen og Follo dømt til vekst? Foredrag 15.11.2023
Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Foredrag 10.11.2023
Seljord: Utvikling befolkning og næringsliv, scenarier og attraktivitet Foredrag 01.11.2023
Vekst-scenarier for Haugalandet Foredrag 31.10.2023
Kan campus Hallingdal bli en ny vekstmotor? Foredrag 20.10.2023
Den brede verdiskapingen Foredrag 11.10.2023
Hvordan står Grenland sammenliknet med andre regioner? Foredrag 12.09.2023
Fredrikstad: Hvordan er og hvordan kan befolkningenbli? Foredrag 11.09.2023
Sør-Odal: Utvikling befolkning og næringsliv, scenarier og attraktivitet Foredrag 30.08.2023
Prosessindustrikommunene Foredrag 15.08.2023
Business development and attractiveness Foredrag 28.06.2023
Befolkningsutvikling og demografi i kommuner Foredrag 19.06.2023