Publikasjoner om Kommunal og regional utvikling

Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public Sector Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.11.2022
Tillitsmåling Krødsherad Notat 27.09.2022
Omstilling i Kongsvingerregionen Rapport 16.09.2022
Medvirkningsråd, demokrati og makt Foredrag 01.09.2022
Hvordan står det til med lokaldemokratiet og lokalpolitikernes arbeidsvilkår? Foredrag 26.08.2022
Hvordan bli en attraktiv kommune? Rapport 19.08.2022
Medvirkning og makt: Hva, hvorfor og hvordan? Foredrag 17.08.2022
Tillitsmåling i Nore og Uvdal 2021 Notat 06.07.2022
Evaluering av ordningen med regional omstilling Rapport 04.07.2022
Kronikk: Hva kan vi lære av kriser? Artikkel 01.07.2022
Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer Rapport 25.05.2022
Kronikk: Fyr opp under engasjementet! Artikkel 29.04.2022
Lillestrøm - hvordan går det med kunnskapsbyen? Foredrag 10.03.2022
Suldal - sett fra utsida Foredrag 09.03.2022
Kronikk: Test deg selv: Er din kommune innovativ? Artikkel 18.02.2022