Publikasjoner om Kommunal og regional utvikling

Den brede verdiskapingen Foredrag 11.10.2023
Tillitsmåling Stad 2023 Rapport 05.10.2023
Tillitsmåling Nordre Follo 2023 Rapport 18.09.2023
Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet Rapport i ekstern rapportserie 12.09.2023
Utredning av tjenestesamarbeid mellom Fjord og Stranda kommuner Rapport 12.09.2023
Fylkeskommunene vil, men får de det til? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Kan vi stole på befolkningsframskrivinger? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Er det kommunale motefenomenet samskaping et magisk konsept? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Bygdemiljøpakkene i Viken Midtveisevaluering Foredrag 13.06.2023
Bred verdiskaping – samskaping og samfunnsutvikling Foredrag 07.06.2023
Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud Rapport 16.05.2023
Foredrag: Samskaping og innovasjon Foredrag 27.03.2023
Et glødepunkt i Rakkestad Rapport 28.02.2023
Foredrag: Samskaping for samfunnsutvikling Foredrag 13.02.2023
Partnerskap og samstyring i regi av fylkeskommuner Foredrag 09.02.2023