Nyheter om Kommunal og regional utvikling

 • Vi har fått en ny doktor

  Hanna Nyborg Storm disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Cultural Institutions and attractiveness – How cultural institutions contribute to the development of regions and local communities». Vi har intervjuet henne.

  17.11.2022

 • Hva er kompetansemegling?

  - Kompetansemegling handler om å mobilisere næringslivet til å bruke forskning når de jobber med innovasjon.

  14.11.2022

 • Webinar om samskaping

  17.november arrangerer Telemarksforsking et webinar om samskaping med tittelen «Samskaping – hvorfor, hva og hvordan?» Foredragsholder er Jacob Torfing

  28.09.2022

 • Få målbare effekter av omstillingsprogrammet

  Omstillingsprogrammet fører ikke til målbare effekter på arbeidsplassutviklingen, til tross for gode erfaringer i kommunene. Styrking av lokal utviklingsevne bør heller være hovedmålet.

  29.08.2022

 • Hvordan kan Nore og Uvdal bli en attraktiv kommune?

  Nore og Uvdal har store utfordringer med en synkende og aldrende befolkning, økende fødselsunderskudd og til dels svak samarbeidskultur. Samtidig er stoltheten over kommunen stor og mange innbyggere og fritidsbeboere ivrer for å bidra til en positiv utvikling.

  25.08.2022

 • Gode erfaringer med indirekte valg i kommunesammenslåinger

  Noen kommuner brukte indirekte valg i forbindelse med kommunesammenslåingen. Fordeler med ordningen er kontinuitet og forutsigbarhet i prosessen og at små kommuner føler seg godt ivaretatt.

  09.06.2022

 • Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde

  Mange er godt fornøyd med det tilbudet som finnes på Lifjell i dag, og mener at en videre utvikling på Lifjell vil gi gode virkninger for lokalsamfunnet.

  07.04.2022

 • Kommunalt handlingsrom betyr mest for lokalpolitikeres motivasjon

  For lokalpolitikere er deres opplevelse av handlingsrom og innflytelse viktigste motivasjon for å delta i lokalpolitisk arbeid, viser en ny undersøkelse. Opplevelse av hatytringer, trusler og plagsomme henvendelser har mindre betydning for motivasjonen, men dette er likevel et demokratisk problem.

  17.03.2022

 • Samskapende prosesser: Hvordan komme i gang?

  Telemarksforsking arrangerer en webinarserie om samskaping i kommuner, i samarbeid med Stad kommune og Nordre Follo kommune.

  18.02.2022

 • Fylkesbytte for Sveio?

  Telemarksforskning har utredet fordeler og ulemper for Sveio ved et eventuelt fylkesbytte fra Vestland til Rogaland. Samlet sett konkluderer vi med at fordelene ved et fylkesbytte ser ut til å være større enn ulempene.

  28.10.2021

 • Finalist i Gnist-programmet

  Sør Arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforsking sitt innovasjonskonsept for stedsutvikling i Vang kommune er blant finalistene i Gnist-programmet.

  22.06.2021

 • Fortsatt koronaflukt fra Oslo

  Oslo fikk rekordhøy utflytting i 4. kvartal 2020. Nå viser ferske tall at flukten fra Oslo har forsterket seg.

  09.06.2021

 • Digitale møter har muliggjort demokratiske beslutninger i krisetider

  Hva er effektene av digitale møter i folkevalgte organer? Det har Telemarksforsking sett på i en ny rapport.

  31.05.2021

 • Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar

  Telemarksforsking og SSB har sprikende befolkningsframskrivinger for mange kommuner for årene fra 2020 til 2040. Nå er fasiten for 2020 klar. Hvem har fått mest rett så langt?

  20.04.2021

 • Koronaflukt fra Oslo

  Hvordan har koronasituasjonen påvirket flyttetallene og bosettingsmønsteret i Norge?

  12.03.2021