Nyheter om Kommunal og regional utvikling

 • Konferanse: Hvordan få til samskaping i praksis?

  I 3 år har Stad og Nordre Follo arbeidet for å bli mer samskapende kommuner, sammen med Telemarksforsking og TINKR. Nå er tiden kommet for å formidle erfaringer og kunnskap fra kommunene, og du er invitert!

  13.09.2023

 • Attraktive Nord-Norge? Analyser av flyttemønstre og arbeidsplasser

  Nord-Norge ville hatt en stor nedgang i folketallet i 2022 uten innvandringen av ukrainske flyktninger. Dette viser nye tall fra Telemarksforskings regionale analyser av Nord-Norge.

  08.09.2023

 • Et partnerskap for nye Buskerud

  Telemarksforsking har nylig publisert en rapport som evaluerer Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud. Formålet var å hente ut erfaringer og læringspunkter som kan nyttiggjøres når det nye fylket skal etablere nye samarbeidsarenaer innen nærings- og kompetanseutvikling.

  02.06.2023

 • Til Roskilde for å studere co-creation

  Seniorforsker Ailin Aastvedt nyter våren i København. Hun har faglig opphold ved Roskilde Universitetet. Her skal hun være i tre måneder og studere co-creation.

  31.03.2023

 • Flerbrukslab i Rakkestad - en arena for samhandling og samskaping

  I Rakkestad involverer kommunen bredden av samfunnsaktører i sin utvikling. Gjennom samskaping har kommunen jobbet med hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted.

  09.03.2023

 • Hvilket kompetansebehov har næringslivet i øvre Telemark?

  Telemarksforsking har kartlagt kompetansebehov i små og mellomstore bedrifter i ni kommuner i Vestfold og Telemark fylke innenfor bransjene bygg og anlegg samt reiseliv.

  13.02.2023

 • Vi har fått en ny doktor

  Hanna Nyborg Storm disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Cultural Institutions and attractiveness – How cultural institutions contribute to the development of regions and local communities». Vi har intervjuet henne.

  17.11.2022

 • Hva er kompetansemegling?

  - Kompetansemegling handler om å mobilisere næringslivet til å bruke forskning når de jobber med innovasjon.

  14.11.2022

 • Webinar om samskaping

  17.november arrangerer Telemarksforsking et webinar om samskaping med tittelen «Samskaping – hvorfor, hva og hvordan?» Foredragsholder er Jacob Torfing

  28.09.2022

 • Få målbare effekter av omstillingsprogrammet

  Omstillingsprogrammet fører ikke til målbare effekter på arbeidsplassutviklingen, til tross for gode erfaringer i kommunene. Styrking av lokal utviklingsevne bør heller være hovedmålet.

  29.08.2022

 • Hvordan kan Nore og Uvdal bli en attraktiv kommune?

  Nore og Uvdal har store utfordringer med en synkende og aldrende befolkning, økende fødselsunderskudd og til dels svak samarbeidskultur. Samtidig er stoltheten over kommunen stor og mange innbyggere og fritidsbeboere ivrer for å bidra til en positiv utvikling.

  25.08.2022

 • Gode erfaringer med indirekte valg i kommunesammenslåinger

  Noen kommuner brukte indirekte valg i forbindelse med kommunesammenslåingen. Fordeler med ordningen er kontinuitet og forutsigbarhet i prosessen og at små kommuner føler seg godt ivaretatt.

  09.06.2022

 • Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde

  Mange er godt fornøyd med det tilbudet som finnes på Lifjell i dag, og mener at en videre utvikling på Lifjell vil gi gode virkninger for lokalsamfunnet.

  07.04.2022

 • Kommunalt handlingsrom betyr mest for lokalpolitikeres motivasjon

  For lokalpolitikere er deres opplevelse av handlingsrom og innflytelse viktigste motivasjon for å delta i lokalpolitisk arbeid, viser en ny undersøkelse. Opplevelse av hatytringer, trusler og plagsomme henvendelser har mindre betydning for motivasjonen, men dette er likevel et demokratisk problem.

  17.03.2022

 • Samskapende prosesser: Hvordan komme i gang?

  Telemarksforsking arrangerer en webinarserie om samskaping i kommuner, i samarbeid med Stad kommune og Nordre Follo kommune.

  18.02.2022