Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

School Refusal and School-Related Differences Among Students With and Without Diagnoses Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 18.02.2022
«For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2021
Aldring, eldreomsorg og den nye velferdsstaten Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.12.2021
Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.11.2021
Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.11.2021
Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.09.2021
Organizing work in local service implementation: Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.08.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Pårørendeinvolvering i planlegging og gjennomføring av helsehjelp til personer med frontotemporal demens Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2019
Forventningens kraft Vitenskapelig monografi 01.11.2017