Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2022
Faglig mestring og prestasjonsangst hos elever med ufrivillig skolefravær Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 04.11.2022
Reconceptualizing States and Welfare in the North of Europe and Beyond Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 27.10.2022
Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.09.2022
Introduksjon - familiemangfold Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Solomødre og deres familieform Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
School Refusal and School-Related Differences Among Students With and Without Diagnoses Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 18.02.2022
«For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2021
Aldring, eldreomsorg og den nye velferdsstaten Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.12.2021
Kjønnsforskjeller i undervisningstilbud til elever med behov for spesialundervisning Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.11.2021
Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.11.2021
Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.09.2021
Organizing work in local service implementation: Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.08.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Pårørendeinvolvering i planlegging og gjennomføring av helsehjelp til personer med frontotemporal demens Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2019