Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning Rapport i ekstern rapportserie 10.02.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna Rapport 24.01.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen Rapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger Rapport 24.01.2023
Evaluering av opptrappingsplan mot vold og overgrep Rapport i ekstern rapportserie 20.11.2022
Beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder Rapport 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Østre Agder Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Kristiandsandsregionen Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Setesdalsregionen Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Listerregionen Notat 15.06.2022
Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi Rapport i ekstern rapportserie 01.06.2022
Samiske barn forteller Rapport 09.05.2022
Roots of Empathy Rapport 29.04.2022
Kartlegging av tiltaket Grønt arbeid Rapport 05.04.2022