Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder Rapport 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Østre Agder Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Kristiandsandsregionen Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Setesdalsregionen Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Listerregionen Notat 15.06.2022
Samiske barn forteller Rapport 09.05.2022
Roots of Empathy Rapport 29.04.2022
Kartlegging av tiltaket Grønt arbeid Rapport 05.04.2022
Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak Rapport 10.02.2022
Volda kommune - brukerundersøkelse PPT Notat 19.11.2021
Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune Rapport 06.01.2021
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Om telle- og måleproblematikk knyttet til bosatte flyktninger og beregning av utgifter per bosatt flyktning Notat 25.11.2019
Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord Rapport 02.05.2019
Evaluering av tiltaket «Kjærlighet og grenser» Rapport 02.05.2019