Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Evaluering av barnevernet i Drammen kommune Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2015
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Rapport i ekstern rapportserie 23.09.2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport i ekstern rapportserie 23.09.2013
Den vanskelige samhandlingen Rapport i ekstern rapportserie 01.12.2011