Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune Rapport 06.01.2021
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord Rapport 02.05.2019
Evaluering av tiltaket «Kjærlighet og grenser» Rapport 02.05.2019
Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune Rapport 06.02.2019
Varig bolig – mer enn et sted å bo? Rapport 28.02.2017
Evaluering av prøveordning med mobbeombud Rapport 25.10.2016
Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rapport 17.08.2015
Bruddstykker av helhet Rapport 17.06.2015
En tvetydig gave? Rapport 12.06.2015
Arbeid i sikte Rapport 10.01.2014
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 20.12.2013
Ung i Vestfold 2013 Rapport 29.11.2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? Rapport 26.08.2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark Rapport 06.06.2013