Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Om telle- og måleproblematikk knyttet til bosatte flyktninger og beregning av utgifter per bosatt flyktning Notat 25.11.2019
Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus Notat 26.08.2012
Følgeevaluering av ”Økt kunnskap om hvordan”. Notat 24.04.2012
HUSK Osloregionen Notat 26.03.2012
Prosjekt SIMBA Notat 01.09.2010
Levekår blant barn og unge i Telemark Notat 22.05.2009
Prosjekt Hortensia Notat 30.04.2009
Satser og utmålt beløp. Notat 06.05.2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Notat 06.05.2008
Nettverksguide Telemark Notat 15.11.2007
Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak. Notat 02.01.2005