Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsrapport 20.02.2006
Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen Arbeidsrapport 17.10.2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat. Delrapport Arbeidsrapport 06.10.2005
Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport Arbeidsrapport 03.10.2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport Rapport 28.06.2005
Yrkeshemmede med psykiske lidelser Arbeidsrapport 28.04.2005
Arbeidsmarkedbedriftene i Telemark Arbeidsrapport 16.02.2005
Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport. Arbeidsrapport 31.01.2005
Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak. Notat 02.01.2005
Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport Arbeidsrapport 01.10.2004
Velferdsforvaltningen i Storbritannia Arbeidsrapport 16.01.2004
Arbeidssøkere med lese- og skrivevansker Rapport 20.02.2003
Du's etablererstipend 1989 og 1990 Rapport 02.01.1991
Utdanning til arbeid? Rapport
Handlingsplaner og tiltakskjeding i Aetat Rapport