Publikasjoner om Helse, utdanning og velferd

Opplevelseskortet Foredrag 27.03.2015
Frivillig innsats er ikke velferdstatens redning Artikkel 26.03.2015
Institusjonell innovasjon Foredrag 05.12.2014
Arbeid i sikte Foredrag 10.11.2014
Ung i Sandefjord 2013 Foredrag 26.03.2014
Resultater fra Ung i Vestfold 2013 Foredrag 11.03.2014
Arbeid i sikte Rapport 10.01.2014
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 20.12.2013
Ung i Vestfold 2013 Rapport 29.11.2013
Ung i Vestfold 2013 Foredrag 24.11.2013
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Rapport i ekstern rapportserie 23.09.2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport i ekstern rapportserie 23.09.2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? Rapport 26.08.2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark Rapport 06.06.2013
SIMBA - sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune Rapport 03.12.2012